Obchodní podmínky

Poslední aktualizace: 15.11.2021

Vítá Vás Reichberg, s. r. o. webové stránky (dále jen “Stránky”)

Objednávkou u společnosti Reichberg, s. r. o. (“JOuStore”) pro produkty prodávané na těchto stránkách (“Produkty”) se má za to, že jste si přečetli tyto obchodní podmínky (“Podmínky”), porozuměli jim a souhlasili s nimi. Pečlivě si přečtěte tyto Podmínky, a pokud nejste s některým aspektem spokojeni, obraťte se před zadáním objednávky na naše poradce zákaznického servisu.

Tyto Podmínky pravidelně měníme. Podívejte se prosím do horní části této stránky, kdy byly Podmínky naposledy aktualizovány. Tuto stránku byste měli čas od času navštívit a zkontrolovat aktuální Podmínky. Pokud je pro vás jakákoli změna nepřijatelná, můžete smlouvu ukončit pouze tak, že nás kontaktujete.

1. Kontakt
2. Nejedná se o poradenství v oblasti zdravotní péče
3. Autorita
4. Doprava
5. Platba
6. Přijetí a kontrola výrobku
7. Obecné podmínky
8. Reklamační řízení

1. Kontakt

Infolinka Eshopu:
Rádi vám zodpovíme vaše dotazy. Kontaktovat nás můžete buď prostřednictvím e-mailu: info@joustore.com, nebo na telefonním čísle: +421 940 944 906
Náš zástupce bude k dispozici na výše uvedených telefonních číslech od pondělí do pátku od 8:30 do 17:30 hodin středoevropského času a okamžitě se bude věnovat vaší objednávce a zodpoví vaše dotazy. Abychom vás mohli lépe obsloužit, doporučujeme, abyste si připravili své registrační údaje (pokud jste registrovaným členem).

Sídlo společnosti:
Reichberg, s. r. o.
Vysokoškolákov 33/B
010 08 Žilina
Slovensko

IČO: 53099621
DIČ: SK2121260658

Odkazy:
www.joustore.com
JOuStore E-shop

2. Nejedná se o poradenství v oblasti zdravotní péče

Výrobky a tvrzení o výrobcích na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím nebyly vyhodnoceny jako lék a nejsou schváleny k diagnostice, léčbě, vyléčení nebo prevenci onemocnění. Tyto stránky nejsou určeny k poskytování diagnózy, léčby nebo lékařského poradenství. Produkty, služby, informace a další obsah poskytovaný na Stránkách, včetně informací, které mohou být na Stránkách poskytovány přímo nebo prostřednictvím odkazů na webové stránky třetích stran, jsou poskytovány pouze pro informační účely. Veškeré lékařské nebo zdravotní diagnózy a možnosti léčby konzultujte s lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Informace poskytované na Stránkách a propojených webových stránkách, včetně informací týkajících se zdravotního stavu, léčby a produktů, mohou být poskytovány v souhrnné formě. Informace na těchto Stránkách, včetně jakéhokoli štítku nebo obalu výrobku, by neměly být považovány za náhradu rady zdravotnického pracovníka. Stránky nedoporučují samosprávu zdravotních problémů. Informace na těchto Stránkách nejsou vyčerpávající a nepokrývají všechny nemoci, potíže, fyzické stavy nebo jejich léčbu. V případě jakýchkoli otázek týkajících se zdraví se neprodleně obraťte na svého lékaře. Nikdy nezanedbávejte nebo neodkládejte lékařskou radu na základě informací, které jste si přečetli na těchto stránkách. Odkazy na webové stránky nebo zdroje třetích stran nebo přístup z nich neznamenají podporu jakýchkoli informací, produktů nebo služeb. Nejsme zodpovědní za obsah nebo výkon webových stránek třetích stran. Webové stránky třetích stran používáte na vlastní nebezpečí. Informace nebo služby na těchto stránkách byste neměli používat k diagnostice nebo léčbě jakýchkoli zdravotních problémů nebo k předepisování jakýchkoli léků či jiné léčby. Před použitím výrobku nebo před zahájením cvičení či dietního programu nebo před zahájením léčby zdravotního problému byste se měli vždy poradit se svým zdravotníkem a přečíst si všechny informace. Lidé jsou různí a mohou na různé produkty reagovat různě. O interakcích mezi léky, které užíváte, a doplňky stravy byste se měli poradit se svým lékařem. Komentáře zaměstnanců nebo uživatelů stránek na jakýchkoli fórech na těchto stránkách jsou výhradně jejich osobními názory, které vyjádřili jako soukromé osoby, a nejedná se o tvrzení z naší strany, ani nereprezentují naše postoje nebo názory. Hodnocení produktů současnými nebo dřívějšími zaměstnanci nebo uživateli stránek jsou výhradně jejich osobní názory a nejsou určeny jako náhrada za vhodnou lékařskou péči nebo radu zdravotnického pracovníka.

3. Autorita

Používáním našich stránek prohlašujete a souhlasíte s tím, že je vám nejméně 18 let a jste plně způsobilí a kompetentní přijmout podmínky, prohlášení a záruky uvedené v těchto Podmínek; v opačném případě stránky opusťte. Stránky nejsou určeny ani navrženy tak, aby přitahovaly uživatele mladší 18 let. Neshromažďujeme osobní údaje od osob, o kterých víme, že jsou mladší 18 let. Pokud jste mladší 18 let, nesmíte nám sdělovat ani posílat žádné osobní údaje. Stránky jsou provozovány ze Slovenska a osobní údaje, které nám byly zaslány, se řídí zásadami ochrany osobních údajů EU v souladu s GDPR. Neprohlašujeme, že Stránky nebo jejich obsah (mimo jiné včetně jakýchkoli produktů nebo služeb dostupných na Stránkách nebo jejich prostřednictvím) jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech.

4. Doprava

Dodávky jsou celosvětové. Vaše objednávka bude doručena na uvedenou adresu. Na adresy PO Boxů však doručovat nemůžeme. O odeslání objednávky z našeho logistického centra budete informováni e-mailem. V e-mailu bude uvedeno také číslo vaší objednávky. Objednávky budou odeslány nejpozději do 10 dnů od podání objednávky. Objednávky jsou doručovány během pracovních dnů.

DHL Express – sledovatelná služba

  • Evropa – 1 den
  • USA a Asie – 2 dny
  • Zbytek světa – 3 až 5 dní

Packeta/Zasilkovn – sledovatelná služba

  • Dostupné pouze v Česku, na Slovensku a v některých evropských zemích.

Upozorňujeme, že dodávky mimo Slovensko mohou podléhat celním, regulačním nebo právním omezením. V souladu s místními právními předpisy můžete být vy nebo příjemce zásilky požádáni o zaplacení dalších daní, poplatků nebo dávek. V případě, že se vyskytne některý z těchto problémů, nemůžeme poskytnout žádnou pomoc ani radu.
Některé položky nelze zasílat do zahraničí z důvodu legislativy, která zakazuje přepravu zboží klasifikovaného jako nebezpečné. Patří sem všechny naše aerosolové výrobky.

5. Platba

Platby lze provádět následujícími způsoby:
– Debetní / kreditní karta
– Dobírka (pouze v některých zemích)

6. Přijetí a kontrola výrobků

Při přebírání Produktů nezapomeňte řádně zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoli závad o tom neprodleně informujte přímo zásilkovou službu.

7. Obecné podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky společnosti Reichberg, s. r. o., pobočka se sídlem Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, Slovensko, IČ: 53099621, DIČ: SK2121260658., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.joustore.com v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto obchodní podmínky se nepoužijí v případě, že smluvní stranou, která hodlá nakoupit zboží od prodávajícího, je právnická osoba nebo subjekt, který objednává zboží pro účely svého podnikání nebo pro účely své živnosti jako osoba samostatně výdělečně činná. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řídí individuálně sjednanými podmínkami. To znamená, že Prodávající má právo jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. Prodávající o tom Kupujícího informuje, a to písemně na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Kupujícího.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Veškeré prezentace produktů umístěné na webovém portálu www.joustore.com jsou informativní a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se konkrétně těchto produktů.

Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.joustore.com nebo telefonicky je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím. Kupující má právo zrušit objednávku, tj. odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakékoli sankce, a to až do okamžiku odeslání výrobků. Zrušení objednávky kupující oznámí prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím, kdy za přijetí návrhu se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovné přijetí návrhu prodávajícím e-mailem. Ceny produktů a služeb (např. poštovného) uvedené na webovém portálu jsou v EUR včetně platné sazby DPH podle platných právních předpisů. Kupující z Evropy vidí platnou sazbu DPH v nákupním košíku nebo v pokladně po vložení dodací adresy. Kupující mimo Evropu nakupují všechny výrobky včetně dopravy bez DPH. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při plnění kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) nese výhradně kupující. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce a je archivována prodávajícím za účelem řádného plnění. Smlouva není přístupná třetím stranám.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Kupující může uhradit cenu výrobků a veškeré náklady spojené s dodáním výrobků podle kupní smlouvy následujícím způsobem:

(a) elektronicky: platba debetní/kreditní kartou
(b) Dobírka (pouze vněkterých zemích)

Prodávající zašle kupujícímu spolu s výrobky prodejní doklad, který neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad zašle prodávající pouze na písemnou (e-mailem) nebo telefonickou žádost kupujícího.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ PRODUKTŮ
Náklady na dopravu a manipulaci nese kupující podle způsobu, který si zvolil při objednávání produktů. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na stránkách www.joustore.com. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat výrobky do prostor uvedených kupujícím v objednávce, převezme kupující výrobky při dodání. Při převzetí výrobků od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu výrobků a v případě jakýchkoli závad je bez zbytečného odkladu oznámit dopravci. V případě zjištění neoprávněného zásahu do obalu není kupující povinen převzít zásilku od dopravce. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné dodat výrobky opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním výrobků nebo náklady spojené s jiným způsobem dodání.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu v této lhůtě oznámeno e-mailem nebo písemně na adresu prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva považuje za zrušenou od počátku. Výrobky musí být prodávajícímu vráceny do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, nese náklady na vrácení výrobků (např. poštovné), a to i v případě, že výrobky nelze vrátit běžnou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedohodne na jiném způsobu, který kupujícímu nezpůsobí žádné další náklady.
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu, dokud kupující zboží nevrátí nebo neprokáže, že zboží bylo prodávajícímu zasláno zpět. V souladu s § 1832 občanského zákoníku má kupující nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou výrobků (poštovné) při jejich zakoupení (nikoliv při jejich vrácení). Tento nárok se však vztahuje pouze na nejlevnější variantu nabízenou prodávajícím (i když kupující při objednávce zvolil dražší způsob dopravy).
Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit od kupní smlouvy a vrátit výrobky, pokud spotřebitel výrobky otevřel a porušil tak originalitu obalu.
Kupující bere na vědomí, že v případě poškození nebo opotřebení vrácených výrobků má prodávající nárok na náhradu škody způsobené na výrobcích a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Je-li spolu se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, považuje se darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za uzavřenou s tím, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, darovací smlouva zaniká a kupující je povinen vrátit prodávajícímu dárek poskytnutý spolu se zbožím.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě prodávající informuje kupujícího e-mailem na adresu uvedenou v objednávce a bez zbytečného odkladu mu vrátí kupní cenu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobky nemají vady a že v době, kdy kupující výrobky převzal:
(a) výrobky mají vlastnosti, na kterých se strany dohodly, a pokud takové ujednání chybí, mají výrobky vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující důvodně očekává s ohledem na povahu výrobků a na reklamu prodávajícího nebo výrobce;
(b) výrobky jsou vhodné k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se výrobky tohoto typu obvykle používají;
(c) produkty jsou v odpovídajícím množství, stupni nebo kvalitě;
(d) výrobky splňují právní požadavky.
Právo kupujícího z vadného plnění se zakládá na vadě, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Pokud se vada vyskytne do šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že výrobky byly vadné již při převzetí.
Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:
(a) odstranit vadu dodáním nové položky bez vady nebo dodáním chybějící položky;
(b) odstranit vadu opravou věci;
(c) přiměřenou slevu z kupní ceny;
(d) odstoupení od smlouvy.
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu práva, která se rozhodl uplatnit, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Kupující nemůže takovou volbu změnit bez souhlasu prodávajícího.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti: Reichberg, s. r. o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, Slovensko.
Okamžikem uplatnění práva z vadného plnění je okamžik, kdy prodávající obdržel od prodávajícího vadné výrobky.
Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů je pověřena Slovenská obchodní inspekce, se sídlem P.O.Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, Slovensko, internetová adresa:https://www.soi.sk/. K řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím vyplývajících z kupní smlouvy lze využít platformu pro řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající se zavazuje, že se všemi osobními údaji poskytnutými kupujícím bude nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje slouží výhradně prodávajícímu a nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou přepravců, kterým jsou poskytovány pouze údaje nezbytně nutné pro přepravu výrobků kupujícímu.
Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího o změnu nebo vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST PLÁTCE
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

8. Reklamační řízení

Záruční doba
Našim zákazníkům poskytujeme 24 měsíční záruční dobu, pokud není přímo na zboží uvedena doba delší.
Pokud je na výrobku, jeho obalu nebo v návodu k použití stanovena doba používání v souladu se zvláštními právními předpisy, končí záruční doba uplynutím této doby.
Záruční doba začíná běžet okamžikem, kdy kupující obdrží dodané výrobky. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě. V případě výměny výrobků za nové během záruční doby začíná záruční doba běžet znovu od okamžiku převzetí nových výrobků.

Podání žádosti
Za všech okolností se snažíme našim zákazníkům vyjít vstříc. Zjistí-li spotřebitel během záruční doby závadu na zakoupených výrobcích, má právo uplatnit u nás reklamaci.
Zašlete reklamované výrobky (pokud je to možné, přiložte kopii prodejního dokladu a případně průvodní dopis se stručným popisem závady) na naši poštovní adresu.
Pokud reklamujete kosmetické výrobky z důvodu alergické reakce, přiložte prosím také lékařskou zprávu, kterou potřebujeme k vyřízení reklamace u našich dodavatelů/výrobců.

Adresa pro reklamace:
Reichberg, s. r. o., Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, Slovensko.

Chcete-li podat reklamaci, kontaktujte:
E-mail: info@joustore.com
Tel.: +421 940 944 906
O přijetí reklamovaných výrobků vás budeme informovat do 2 pracovních dnů od zařazení výrobků do reklamačního řízení formou reklamačního protokolu zaslaného na vaši e-mailovou adresu.

Postup vyřizování reklamací

Reklamaci vyřešíme do 30 dnů od obdržení reklamovaných výrobků. V případě, že vaše reklamace nebude v této lhůtě vyřízena, vyměníme vaše výrobky za nové nebo vám na vaši žádost vrátíme peníze. O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován e-mailem formou záznamu v reklamačním protokolu.

JSME TU PRO VÁS!

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat!